Hulpmiddelen

 

 

1

Product- en prestatiegegevens

open

1. Inhoud van derden: de websites en materialen kunnen inhoud bevatten die afkomstig is van gebruikers of derden. Dergelijke inhoud, met inbegrip van bedrijfsprofielen en bedrijfsgeschiedenis, wordt niet beoordeeld, goedgekeurd of onderschreven door Intel en wordt uitsluitend beschikbaar gesteld ten bate van onze klanten en gebruikers. De vermelding van enig of alle systemen dient op geen enkele wijze te worden opgevat als een aanbeveling of promotie van het systeem. Enige implicatie dat het aanbieden van informatie over producten die voor de verkoop worden aangeboden door derden, betekent dat Intel de verkoop van deze producten aanbiedt, wordt expliciet door Intel Corporation afgewezen. De productafbeeldingen van de desktops, werkstations en servers kunnen een monitor bevatten die soms wel en soms niet in de productprijs is inbegrepen. Onder geen enkele omstandigheid en op geen enkele wijze is Intel aansprakelijk voor door derden ingediende of geleverde inhoud, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen, of enige vorm van schade. Het downloaden of anderszins verkrijgen van materiaal via het gebruik van de materialen is uw keuze en doet u op eigen risico. U aanvaardt de volledige aansprakelijkheid voor eventuele schade aan uw computersysteem of een ander apparaat en het verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dergelijke materialen. Door gebruik te maken van de materialen, gaat u ermee akkoord dat u alle inhoud van derden zelf dient te beoordelen en dat u alle bijbehorende risico's draagt, inclusief het vertrouwen op de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van dergelijke inhoud. Alle inhoud die u plaatst en het gebruik van de websites of materialen zijn onderhevig aan deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele andere programma- of sitespecifieke voorwaarden.