Data Center Graphics with Intel® Xeon® Processor E3 Family

Discover the new Intel® Xeon® processor E3 family

Elevating graphics performance in data centers

Data center–based graphics take a huge step forward with the new Intel® Xeon® processor E3-1200 v3 product family. Featuring new Intel® processor microarchitecture (formerly Haswell), these powerful processors transform server capabilities to create vast new possibilities for your data center. Now you can deliver rich visuals and consistently smooth user experiences, while also streamlining your data center.

Elevating graphics performance in data centers

Optimize graphics in the cloud

New processors from the Intel Xeon processor E3 family are built to support an extended range of cloud-based graphics demands. From virtual hosted desktops to cloud gaming to workstations in the cloud, you can deliver cutting-edge performance per watt and more efficient rendering in the cloud. That’s great news for applications, such as outsourced encoding at scale and device and cloud partitioning.

Stream media to any connected device

Take care of a diverse range of media needs right from your data center. Integrated processor capabilities make smooth work of transcoding various formats for content on demand, user-generated media, live broadcasting, and video conferencing. And by eliminating a hardware component—a discrete graphics card—you’ll capture significant performance efficiencies per watt and benefit from the greater density of video streams.

Run complex video analytics

Go beyond video processing to measure, analyze, and interpret streaming content. For companies investing in big data analytics, new processors deliver the computing power to capture valuable metrics, gain insights, and perform data-intensive tasks like video search indexing, digital surveillance, and automated ads that react to scene changes1.

Data Center Graphics

Product- en prestatiegegevens

open

1. Juridische informatie: Het is mogelijk dat Intel's compilers de optimalisaties niet op hetzelfde niveau kunnen bewerkstelligen voor niet-Intel microprocessors, indien het optimalisaties betreft die niet uitsluitend voorbehouden zijn aan Intel® microprocessors. Het betreft onder andere de optimalisaties SSE2, SSE3 en SSE3 instructiesets.. Intel kan de beschikbaarheid, functionaliteit of effectiviteit van een optimalisatie niet garanderen indien de microprocessor niet vervaardigd is door Intel. De optimalisaties in dit product die afhankelijk zijn van de microprocessor, zijn gebaseerd op gebruik van Intel microprocessors. Bepaalde optimalisaties die niet specifiek gericht zijn op de Intel® microarchitectuur, zijn voorbehouden aan Intel microprocessors. Gelieve de hiervoor bestemde Gebruiks- en referentiegidsen voor meer informatie betreffende de specifieke instructiesets waar deze opmerking op van toepassing is. Revisie opmerking #20110804 DE INFORMATIE IN DIT DOCUMENT WORDT GELEVERD IN VERBAND MET INTEL® PRODUCTEN. MET DIT DOCUMENT WORDT OP GEEN ENKELE WIJZE EEN LICENTIE OP ENIGE INTELLECTUEEL-EIGENDOMSRECHTEN VERLEEND, UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, NOCH VIA HET ESTOPPEL-BEGINSEL, NOCH OP ENIGE ANDERE WIJZE. MET UITZONDERING VAN HETGEEN IS BEPAALD IN DE VERKOOPVOORWAARDEN VAN INTEL VOOR DERGELIJKE PRODUCTEN, AANVAARDT INTEL GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID EN WIJST INTEL ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES AF MET BETREKKING TOT VERKOOP EN/OF GEBRUIK VAN INTEL-PRODUCTEN, INCLUSIEF AANSPRAKELIJKHEID VOOR OF GARANTIES VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VERHANDELBAARHEID OF HET NIET PLEGEN VAN INBREUK OP EEN PATENT, COPYRIGHT OF ANDER INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT. Een "Mission Critical Application" of 'missiekritieke applicatie' is elke applicatie waarin het niet functioneren van het Intel Product direct of indirect kan resulteren in persoonlijke schade of overlijden. INDIEN INTEL'S RODUCTEN WORDEN AANGESCHAFT OF GEBRUIKT VOOR MISSIEKRITISCHE APPLICATIES, DAN ZULT U INTEL EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, ONDERAANNEMERS EN FILIALEN, EN DE DIRECTIELEDEN EN MEDEWERKERS VAN HIERVOORNOEMD VRIJWAREN VAN ALLE KOSTEN, SCHADE, UITGAVEN EN REDELIJKE KOSTEN VOOR WETTELIJKE BIJSTAND, DIRECT OF INDIRECT, ENIGE CLAIM VOOR PRODUCT AANSPRAKELIJKHEID, PERSOONLIJKE SCHADE, OF OVERLIJDEN DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEID UIT EEN DERGELIJKE MISSIEKRITISCHE APPLICATIE, ONGEACHT OF INTEL OF HAAR ONDERAANNEMER NALATIG IS GEWEEST IN HET ONTWERP, DE FABRICAGE OF WAARSCHUWINGEN EN INFORMATIE OMTRENT HET PRODUCT OF ENIGE VAN DE DAARBIJ BEHORENDE ONDERDELEN. Intel kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in specificaties en productomschrijvingen. Ontwerpers dienen niet te vertrouwen op de afwezigheid van kenmerken of voorzieningen of instructies die zijn gemarkeerd als "gereserveerd" of "niet gedefinieerd". Intel reserveert deze voor toekomstige invulling en heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor conflicten en incompatibiliteit die voortvloeien uit toekomstige wijzigingen hierin. Deze informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Rond een ontwerp niet af op basis van deze informatie. De producten die worden beschreven in dit document kunnen defecten of fouten in het ontwerp bevatten, die errata worden genoemd. Deze kunnen ertoe leiden dat het product afwijkt van de gepubliceerde specificaties. De huidige bekende errata zijn op aanvraag beschikbaar. Neem contact op met uw lokale Intel-verkoopkantoor of uw distributeur om de meest recente specificaties te verkrijgen en voordat u een bestelling plaatst. Kopieën van documenten met een ordernummer en waar naar gerefereerd wordt in dit document, of in enige andere Intel literatuur, kunnen opgevraagd worden door telefonisch contact op te nemen met 1-800-548-4725, of surf naar: http://www.intel.com/design/literature.htm Intel® processornummers geven geen prestaties weer. Processornummers geven de onderscheidende kenmerken binnen een processorfamilie aan, niet binnen meerdere processorfamilies. Ga naar: Meer weten over Intel® processornummers voor aanvullende informatie. Intel en Xeon zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. *Andere namen en merknamen kunnen worden geclaimd als het eigendom van anderen. Copyright © 2013, Intel Corporation. Alle rechten voorbehouden.