De browserversie die u gebruikt, wordt niet aangeraden voor deze site.
Overweeg up te graden naar de nieuwste versie van uw browser door op een van deze koppelingen te klikken.

Data Center Graphics with Intel® Xeon® Processor E3 Family

A better visual experience with Intel® Xeon® processor E3 family

Energy efficient, visually amazing. Now with Intel® Iris™ Pro graphics P6300

Whether you host desktops and workstations remotely or deliver video in the cloud, the graphics performance of the Intel® Xeon® processor E3-1200 v4 with Intel® Iris™ Pro graphics P6300 can provide the rich visual experiences end users seek. At the same time, you’ll benefit from more energy-efficient performance that enables greater density of video streams or users.

Optimize graphics in the cloud

New processors from the Intel® Xeon® processor E3 family are built to support an extended range of cloud-based graphics demands. From virtual hosted desktops to cloud gaming to workstations in the cloud, you can deliver cutting-edge performance per watt and more efficient rendering in the cloud. That’s great news for applications, such as outsourced encoding at scale and device and cloud partitioning.1,2

Stream media to any connected device

Take care of a diverse range of media needs right from your data center. Integrated processor capabilities make smooth work of transcoding various formats for content on demand, user-generated media, live broadcasting, and video conferencing. And by eliminating a hardware component—a discrete graphics card—you’ll capture significant performance efficiencies per watt and benefit from the greater density of video streams.3,2

Run complex video analytics

Go beyond video processing to measure, analyze, and interpret streaming content. For companies investing in big data analytics, new processors deliver the computing power to capture valuable metrics, gain insights, and perform data-intensive tasks like video search indexing, digital surveillance, and automated ads that react to scene changes.4

Ontdek de Intel® Visual Compute Accelerator

Op Intel® Xeon® processor E5 familie gebaseerde servers bieden nu nog sneller en efficiënter Ultra HD media dankzij de Intel® Visual Compute Accelerator, een transcode oplossing met de grafische prestaties van de Intel® Xeon® processor E3. Betaalbare, Ultra HD media met snelle verwerking en lage latentie.

Meer weten ›

Related Materials

Related Content

Related Topics

Related Products

Product- en prestatiegegevens

1

Gemeten voor High Performance game-pc's op 3DMark* (Fire Strike), en Performance Test op alle andere 3DMark benchmarks. Metingen E3-1285v4 vs E3-1286v3. 3DMark scores op 3DMark: 1656; 3DMark11: 2881; 3DMark Vantage: 13712; 3DMark06: 18403

2

De software en werkbelasting die in de prestatietests worden gebruikt, zijn mogelijk alleen geoptimaliseerd voor prestaties op Intel® microprocessors. Prestatietests, zoals SYSmark en MobileMark, worden gemeten met specifieke computersystemen, componenten, software, bewerkingen en functies. Wijziging van een van deze factoren kan ervoor zorgen dat de resultaten variëren. Het is raadzaam om andere informatie en prestatietests te raadplegen zodat u een weloverwogen aankoopbesluit kunt nemen op basis van uw evaluatie, inclusief de prestaties van het product in combinatie met andere producten. Voor meer informatie, surf naar www.intel.com/performance.

3

4300 streams gemeten 1080p30 20 MB streams: E301286L v3=10, E3-1285L v4=14.

4

Juridische informatie:

Het is mogelijk dat Intel's compilers de optimalisaties niet op hetzelfde niveau kunnen bewerkstelligen voor niet-Intel microprocessors, indien het optimalisaties betreft die niet uitsluitend voorbehouden zijn aan Intel® microprocessors. Het betreft onder andere de optimalisaties SSE2, SSE3 en SSE3 instructiesets.. Intel kan de beschikbaarheid, functionaliteit of effectiviteit van een optimalisatie niet garanderen indien de microprocessor niet vervaardigd is door Intel.

De optimalisaties in dit product die afhankelijk zijn van de microprocessor, zijn gebaseerd op gebruik van Intel microprocessors. Bepaalde optimalisaties die niet specifiek gericht zijn op de Intel® microarchitectuur, zijn voorbehouden aan Intel microprocessors. Gelieve de hiervoor bestemde Gebruiks- en referentiegidsen voor meer informatie betreffende de specifieke instructiesets waar deze opmerking op van toepassing is.

Revisie opmerking #20110804

DE INFORMATIE IN DIT DOCUMENT WORDT GELEVERD IN VERBAND MET INTEL® PRODUCTEN. MET DIT DOCUMENT WORDT OP GEEN ENKELE WIJZE EEN LICENTIE OP ENIGE INTELLECTUEEL-EIGENDOMSRECHTEN VERLEEND, UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, NOCH VIA HET ESTOPPEL-BEGINSEL, NOCH OP ENIGE ANDERE WIJZE. MET UITZONDERING VAN HETGEEN IS BEPAALD IN DE VERKOOPVOORWAARDEN VAN INTEL VOOR DERGELIJKE PRODUCTEN, AANVAARDT INTEL GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID EN WIJST INTEL ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES AF MET BETREKKING TOT VERKOOP EN/OF GEBRUIK VAN INTEL-PRODUCTEN, INCLUSIEF AANSPRAKELIJKHEID VOOR OF GARANTIES VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VERHANDELBAARHEID OF HET NIET PLEGEN VAN INBREUK OP EEN PATENT, COPYRIGHT OF ANDER INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT.

Een "Mission Critical Application" of 'missiekritieke applicatie' is elke applicatie waarin het niet functioneren van het Intel Product direct of indirect kan resulteren in persoonlijke schade of overlijden. INDIEN INTEL'S RODUCTEN WORDEN AANGESCHAFT OF GEBRUIKT VOOR MISSIEKRITISCHE APPLICATIES, DAN ZULT U INTEL EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, ONDERAANNEMERS EN FILIALEN, EN DE DIRECTIELEDEN EN MEDEWERKERS VAN HIERVOORNOEMD VRIJWAREN VAN ALLE KOSTEN, SCHADE, UITGAVEN EN REDELIJKE KOSTEN VOOR WETTELIJKE BIJSTAND, DIRECT OF INDIRECT, ENIGE CLAIM VOOR PRODUCT AANSPRAKELIJKHEID, PERSOONLIJKE SCHADE, OF OVERLIJDEN DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEID UIT EEN DERGELIJKE MISSIEKRITISCHE APPLICATIE, ONGEACHT OF INTEL OF HAAR ONDERAANNEMER NALATIG IS GEWEEST IN HET ONTWERP, DE FABRICAGE OF WAARSCHUWINGEN EN INFORMATIE OMTRENT HET PRODUCT OF ENIGE VAN DE DAARBIJ BEHORENDE ONDERDELEN.

Intel kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in specificaties en productomschrijvingen. Ontwerpers dienen niet te vertrouwen op de afwezigheid van kenmerken of voorzieningen of instructies die zijn gemarkeerd als "gereserveerd" of "niet gedefinieerd". Intel reserveert deze voor toekomstige invulling en heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor conflicten en incompatibiliteit die voortvloeien uit toekomstige wijzigingen hierin. Deze informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Rond een ontwerp niet af op basis van deze informatie.

De producten die worden beschreven in dit document kunnen defecten of fouten in het ontwerp bevatten, die errata worden genoemd. Deze kunnen ertoe leiden dat het product afwijkt van de gepubliceerde specificaties. De huidige bekende errata zijn op aanvraag beschikbaar.

Neem contact op met uw lokale Intel-verkoopkantoor of uw distributeur om de meest recente specificaties te verkrijgen en voordat u een bestelling plaatst.

Kopieën van documenten met een ordernummer en waar naar gerefereerd wordt in dit document, of in enige andere Intel literatuur, kunnen opgevraagd worden door telefonisch contact op te nemen met 1-800-548-4725, of surf naar: http://www.intel.com/design/literature.htm

Intel® processornummers geven geen prestaties weer. Processornummers geven de onderscheidende kenmerken binnen een processorfamilie aan, niet binnen meerdere processorfamilies. Ga naar: Meer weten over Intel® processornummers voor aanvullende informatie.

Intel en Xeon zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. *Andere namen en merknamen kunnen worden geclaimd als het eigendom van anderen.

Copyright © 2013, Intel Corporation. Alle rechten voorbehouden.