• <Meer weten, ga naar intel.com

Richtlijnen van Intel voor deelnemers aan sociale media

Intel onderschrijft het belang van transparantie. Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat onze deelnemers aan sociale media (zoals blogs, Twitter*, forums en alle andere sociale media) hun relaties en aanbevelingen duidelijk kenbaar maken en dat mededelingen over Intel producten waarheidsgetrouw en gestaafd zijn.

Als u een deelnemer aan sociale media bent die is voorzien van een product, wordt aangemoedigd of enige andere relatie met Intel heeft, gelden deze richtlijnen voor u. Als u vragen of opmerkingen over deze richtlijnen hebt, neemt u contact op met uw sponsor bij Intel.

Communicatieregels voor deelnemers aan sociale media die door Intel worden gesponsord, voorzien of aangemoedigd

Wees transparant. Intel onderschrijft het belang van transparantie over uw identiteit en uw relatie met Intel. Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat door ons gesponsorde deelnemers aan sociale media (zoals blogs, microblogs, forums en alle andere sociale media) hun relatie met Intel, inclusief aanmoedigingen en sponsoring, duidelijk en onmiskenbaar bekendmaken. Zorg ervoor dat deze informatie duidelijk kenbaar wordt gemaakt aan het publiek en lezers van elk van uw posts.

Schrijf over uw ervaring. Doe geen algemene beweringen over producten, maar bespreek uw specifieke ervaringen.

Schrijf wat u weet. Wij raden u aan om in de eerste persoon te schrijven en u aan uw expertisegebied te houden dat betrekking heeft op technologie van Intel.

Uw verantwoordelijkheid. Onthoud dat u te allen tijde verantwoordelijk bent voor wat u schrijft. Wanneer deze richtlijnen niet worden nageleefd, kan uw sponsoring of aanmoediging door Intel in het gedrang komen Volg ook altijd de bepalingen en voorwaarden van sites van derden waarop u deelneemt.

Moderatierichtlijnen voor deelnemers aan sociale media die door Intel worden gesponsord, voorzien of aangemoedigd

Intel controleert sociale media die zijn gerelateerd aan ons bedrijf, waaronder ook de activiteiten van deelnemers aan sociale die door ons worden gesponsord, voorzien of aangemoedigd. Wij hechten groot belang aan eerlijke en nauwkeurige voorstellingen van Intel producten.

Als wij van mening zijn dat verklaringen of beweringen onjuist of misleidend zijn, zullen wij u vragen deze recht te zetten. Als wordt vastgesteld dat u, als een gesponsorde deelnemer aan sociale media, voortdurend en herhaaldelijk onjuiste of misleidende verklaringen over Intel, Intel producten of Intel services doet, kunnen wij onze relatie met u beëindigen.

De volledige richtlijnen voor sociale media die zijn opgesteld voor medewerkers van Intel, kunnen hier worden bekeken.

Laatst bijgewerkt: maart 2010