De browserversie die u gebruikt, wordt niet aangeraden voor deze site.
Overweeg up te graden naar de nieuwste versie van uw browser door op een van deze koppelingen te klikken.

Richtlijnen voor sociale media van Intel

De sociale media veranderen de manier waarop wij werken, door nieuwe mogelijkheden te bieden om met klanten, collega's en de wereld in zijn algemeenheid te communiceren. Wij geloven dat een dergelijke interactie kan helpen om sterkere, succesvollere zakenrelaties op te bouwen. Bovendien beschikt u zo over een manier om deel te nemen aan wereldwijde discussies die verband houden met het werk dat wij bij Intel verrichten en zaken waaraan wij belang hechten.

Dit zijn de officiële richtlijnen van Intel voor het gebruik van sociale media. Als u een werknemer of contractant van Intel bent en inhoud maakt en deelneemt aan blogs, wiki's, sociale netwerken, virtuele werelden of andere soorten sociale media, zijn deze richtlijnen voor u bedoeld. Met de komst van nieuwe sociale netwerktools zullen ook de richtlijnen zich ontwikkelen. Controleer ze dus regelmatig om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent.

Deelname aan social computing namens Intel is geen recht maar een kans die u krijgt, en dient bijgevolg gepaard te gaan met de nodige ernst en het nodige respect. Als u namens Intel wilt deelnemen, voltooit u de Social Media@Intel-training en neemt u contact op met het Social Media Center of Excellence. ken en volg de gedragscode van Intel. Niet-naleving van deze richtlijnen en de gedragscode van Intel kan uw deelname in gevaar brengen. Neem contact op met social.media@intel.com voor meer informatie. Volg ook de bepalingen en voorwaarden van sites van derden.

1. Openbaar maken

Uw eerlijkheid, of oneerlijkheid, wordt in de omgeving van sociale media snel opgemerkt. We verzoeken u Intel op een ethische en integere wijze te representeren. 

 • Wees transparant: gebruik uw echte naam, geef aan dat u voor Intel werkt en wees duidelijk over uw rol. Gebruik "#iwork4intel" in uw berichten indien u geen geen "Intel" handle heeft.
 • Wees eerlijk: als u een gevestigd belang hebt in iets dat u bespreekt, is het aan u om hier als eerste op te wijzen en specifieke informatie te verstrekken.
 • Wees uzelf: hou u bij uw expertisegebied; schrijf over de dingen waar u verstand van hebt. Gebruik een disclaimer indien u publiceert op een website buiten Intel, zoals deze: “De berichten op deze site zijn persoonlijk en geven niet noodzakelijkerwijs Intels positie, strategie of mening weer.” 
 • Wees actueel:   Denk eraan om uw werknemersinformatie op social media sites aan te passen indien u Intel verlaat.

2. Bescherm

Zorg ervoor dat alle transparantie geen inbreuk maakt op Intel's vertrouwelijkheid en de juridische richtlijnen van Intel voor commerciële communicatie of uw eigen privacy. Vergeet niet dat u online een openbare verklaring aflegt; alles op internet is openbaar en zoekbaar. Wat u schrijft is uiteindelijk uw verantwoordelijkheid.

 • Houd geheimen voor u: Onthul nooit vertrouwelijke informatie van Intel. Als u twijfelt, kunt u contact opnemen met Intel PR of de Global Communications Group. Onderwerpen die u niet dient te bespreken zijn rechtszaken, ongepubliceerde financiële gegevens en ongepubliceerde productinformatie. We verzoeken u tevens het merk, het handelsmerk, de auteursrechten, het eerlijk gebruik en de handelsgeheimen te respecteren. Neem bij twijfel de tijd om na te denken voordat u publiceert. 
 • Uit geen scherpe kritiek op de concurrentie (of Intel): wees vriendelijk. Alles wat u publiceert, moet waar zijn en niet misleidend zijn en alle claims moeten worden gestaafd en goedgekeurd. Benchmarks voor producten mogen slechts extern worden gepubliceerd indien goedkeuring is verkregen van het benchmarkingteam voor het desbetreffende product.
 • Deel niet teveel: wees voorzichtig, zodra u op de knop voor delen hebt geklikt, kunt u deze actie doorgaans niet meer ongedaan maken. Door op een verstandige manier met de inhoud om te gaan, maakt u deze bovendien helderder en relevanter voor het publiek.

3. Gebruik uw gezonde verstand

De perceptie is de realiteit en op online sociale netwerken vervagen de lijnen tussen het openbare en het particuliere, het persoonlijke en het professionele. Door uzelf bekend te maken als een werknemer van Intel, schept u bepaalde percepties met betrekking tot uw expertise en Intel. Maak ons allemaal trots.

 • Wees waardevol: Er worden miljoenen woorden geschreven, maar zorg ervoor dat die van u de helpende hand bieden en inspireren. Vergeet niet dat het een conversatie betreft. Hou het daarom echt. Bouw aan een community door inhoud te posten die reacties uitlokt om vervolgens betrokken te blijven. U kunt de dialoog ook breder voeren door anderen die over hetzelfde onderwerp schrijven, te citeren en toe te staan dat uw inhoud wordt gedeeld.
 • Blijf rustig: De grens tussen een gezonde discussie en een opruiende reactie kan vaag zijn. Probeer wat u schrijft zo te formuleren dat u andere standpunten uitnodigt zonder anderen op stang te jagen. U hoeft ook niet op alle kritiek of hatelijke opmerkingen te reageren. Wees voorzichtig en bedachtzaam.
 • Hebt u het verknald? Als u een fout maakt, geeft u dit toe. Wees recht voor de raap en wees snel met uw correctie. Als u op een blog post, kunt u ervoor kiezen om een eerdere publicatie te wijzigen, maar maak ook duidelijk dat u een wijziging hebt aangebracht.

Contractanten en aanbevelingen

Zoals in de Richtlijnen voor sociale media van Intel wordt beschreven, zijn we voor transparantie en vinden we dat relaties en aanbevelingen bekend moeten worden gemaakt. Als u onder contract van Intel staat of Intel u de middelen biedt of u op enige andere wijze compenseert om sociale media te maken, moet u de Richtlijnen voor deelnemers aan sociale media die door Intel worden gesponsord, voorzien of aangemoedigd lezen en volgen. Volgens deze richtlijnen dient u bekend te maken dat u door Intel bent aangetrokken of enigszins door Intel wordt vergoed. Uw blog wordt gecontroleerd met betrekking tot de naleving van onze richtlijnen en de nauwkeurigheid van de beschrijvingen van onze producten en claims.

Moderatie

Moderatie (het controleren en goedkeuren van inhoud) is van toepassing op alle inhoud van sociale media die namens Intel door mensen buiten het bedrijf wordt geschreven, ongeacht of de site zich binnen of buiten intel.com bevindt. We verlenen geen goedkeuring voor en kunnen derhalve geen verantwoordelijk nemen voor de inhoud die door derde partijen wordt gepost, oftewel door gebruikers gegenereerde inhoud (UGC; User-Generated Content). Hiertoe behoren tekstinvoer en geüploade bestanden, inclusief video, afbeeldingen, audio, uitvoerbare bestanden en documenten. Hoewel wij deelname sterk aanmoedigen, verzoeken wij derde partijen om enkele richtlijnen te volgen zodat iedereen beter wordt beschermd. 

 • Post moderatie: Ook als een site vereist dat de gebruiker zich registreert voordat inhoud wordt gepost, volstaat het opgeven van de gebruikersnaam en het e-mailadres niet om de persoon te valideren. Om het risico te minimaliseren en de bescherming te optimaliseren, vereisen wij dat alle door gebruikers gegenereerde posts worden gemodereerd. De aangewezen moderator scant alle posts om er zeker van te zijn dat ze aan alle richtlijnen van Intel voldoen.
 • Moderatie door community (oftewel reactieve moderatie): voor gevestigde, gezonde community's kan groepsgewijze moderatie door frequente gebruikers goed werken. Deze vorm van moderatie kan soms worden toegestaan ter vervanging van post-moderatie, maar een dergelijke vorm van moderatie moet wel worden aangevraagd en goedgekeurd.
 • De “huisregels”: Of content nu post-gemodereerd of door de community gemodereerd wordt, hanteren we deze vuistregel: "the Good, the Bad, but not the Ugly". Als de inhoud positief of negatief is en verband houdt met het gesprek, keuren wij de inhoud goed, ongeacht of de inhoud Intel gunstig of ongunstig gezind is. Maar als de inhoud verfoeilijk, beledigend, denigrerend en/of geen betrekking op het onderwerp heeft, verzoeken wij onze moderators en community's de inhoud te weigeren.

Richtlijnen voor deelnemers aan sociale media die door Intel worden gesponsord, voorzien of aangemoedigd

Intel onderschrijft het belang van transparantie. Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat onze deelnemers aan sociale media (SMP) hun relaties en aanbevelingen duidelijk kenbaar maken en dat mededelingen over Intel® producten waarheidsgetrouw en gestaafd zijn. Als u een deelnemer aan sociale media bent die is voorzien van een product, wordt aangemoedigd of enige andere relatie met Intel hebt, gelden deze richtlijnen voor u. Als u vragen of opmerkingen over deze richtlijnen hebt, neemt u contact op met uw sponsor bij Intel.

Houd er rekening mee dat Intel de sociale media die zijn gerelateerd aan ons bedrijf controleert, waaronder ook de activiteiten van deelnemers aan sociale media die door ons worden gesponsord, voorzien of aangemoedigd. Indien we verzwegen relaties of uitspraken vinden die onjuist of misleidend zijn, nemen we contact met u op ter correctie. Indien u als gesponsorde SMP herhaaldelijk onjuiste uitspraken doet over Intel, Intel® producten of Intel® diensten, kunnen we onze relatie met u beëindigen.

Communicatieregels voor deelnemers aan sociale media die door Intel worden gesponsord, voorzien of aangemoedigd

 • Wees transparant:  geef duidelijk en nadrukkelijk aan wat u relatie met Intel is, inclusief enige aanmoedigingen of vorm van sponsoring. Zorg ervoor dat deze informatie duidelijk kenbaar wordt gemaakt aan het publiek en de lezers van elk van uw posts.
 • Wees specifiek: doe geen algemene uitspraken over de producten van Intel®, maar bespreek uw specifieke ervaringen.
 • Wees uzelf: wij raden u aan om in de eerste persoon te schrijven en u aan uw expertisegebied te houden dat betrekking heeft op technologie van Intel.
 • Handel naar uw geweten: onthoud dat u te allen tijde verantwoordelijk bent voor wat u schrijft. Wanneer deze richtlijnen niet worden nageleefd, kan uw sponsoring of aanmoediging door Intel in het gedrang komen. Volg ook altijd de bepalingen en voorwaarden van sites van derden waarop u deelneemt.