Kontron M2M Smart Services Developer Kit*

Kontron Machine-to-Machine (M2M) Smart Services Developer Kit using Intel® Atom™ processor E640T

The Kontron M2M Smart Services Developer Kit* for machine-to-machine applications enables more efficient enterprise solutions by generating a faster time-to-market through the quick development and deployment of M2M applications connectivity and performance.

Kontron Machine-to-Machine Smart Services Developer Kit

Kontron Machine-to-Machine Smart Services Developer Kit

 

Resources

Software

ILS Technology provides the world’s only ready-to-use, easy-to-deploy, off-the-shelf cloud platform to connect enterprise IT systems to the devices and machines on which businesses depend. ILS Technology offers unparalleled security to protect company and customer data and ensure regulatory compliance.

Enable Intelligent Designs

Design assistance

Have an Intel representative contact you about your embedded project needs.

Request assistance >

Kontron support

Kontron sales:

Phone: 888-294-4558

Email: sales@us.kontron.com

 

Kontron technical support:

Phone: 800-480-0044

Email: support@us.kontron.com

 

Drivers, returns, warranties, and contacts for products:

Visit http://us.kontron.com/support >

Gesprekken

Product- en prestatiegegevens

open

1. Intel’s Evaluatie platorms bestaan uit pre-released producten en/of producten in ontwikkeling en zijn uitsluitend bedoeld voor engineering-doeleinden in een laboratiorium omgeving en worden aan klanten en derden verstrekt voor keurmerk, test, evaluatie, ontwikkelings- en demonstratie doeleinden. Evaluatie platforms zijn niet geschikt voor gebruik op een residentiële locatie. Door het proces om een evaluatieplatform te bestellen af te ronden, geeft u aan dat u ervan op de hoogte bent dat dit evaluatieplatform wellicht niet getest of goedgekeurd is door een instantie of keuringsorgaan voor electrische veiligheid, electromagnetische compatibiliteit, telecommunicatie of andere product regulerende programma's die er waren ten tijde van de distributie. U gaat ermee akkoord om het evaluatieplatform te gebruiken in overeenstemming met de aanvinken-om-te-accepteren overeenkomst die van toepassing is op de levering van deze plaforms en enige lokaal toepasbare productregulerende vereisten. Indien additonele product regulerende vereisten van toepassing zijn, dan gaat u ermee akkoord dat het gebruik van het evaluatie platform overeenstemt met product regulerende vereisten die daarop van toepassing zijn of om het gebruik van het evaluatie platform te staken en het te retourneren aan Intel. U bent ervoor verantwoordelijk dat het gebruik van het evaluatieplatform geen schadelijke electromagnetische storing veroorzaakt aan radio of televisie ontvangst. Voor aanbiedingen waar een goedkeuring/aanmelding voor nodig is: De selectie criteria worden uitsluitend bepaald door Intel en aanmelding is geen garantie voor de ontvangst van een bord of materiaal. Aanmeldingen worden via email op de hoogte gesteld indien ze goedgekeurd worden. Sommige programma's kunnen gelimiteerd zijn tot 1 moederbord per project. Voor elk project dient u zich apart aan te melden. Programma data (aanvang/sluiting/verzending/aanmelding, etc.) kunnen gewijzigd worden.