Masthead Light

Intel Embedded Processor and Chipset Resources

High-performance, energy-efficient processors for today’s intelligent applications

Intel provides comprehensive product lines, including chipsets, single- and multi-port gigabit and 10-gigabit Ethernet controllers, and networked storage.1, 2

Design Resources

Gesprekken

Product- en prestatiegegevens

open

1. Prestatietests en scores zijn gemeten bij gebruik van specifieke computersystemen en/of componenten en geven de prestaties van de Intel® producten, zoals gemeten tijdens deze tests, bij benadering weer. Verschillen in de systeemhardware, het softwareontwerp of de -configuratie kunnen de daadwerkelijke prestaties beïnvloeden. Potentiële kopers dienen andere informatiebronnen te raadplegen om de prestaties van systemen of componenten te evalueren, alvorens tot aanschaf over te gaan. Voor meer informatie over prestatietests en over de prestaties van Intel producten, surf naarwww.intel.com/content/www/us/en/benchmarks/resources-benchmark-limitations.html.

2. TDP waarden voor de Intel® Atom™ Processor E6xx Series zijn pre-silicium schattingen. SPEC* CPU2006 is een industriele standaard benchmark die ontworpen is om prestatiemetingen te leveren die gebruikt kunnen worden om verwerkingsintensieve werkbelastingen te vergelijken op de verschillende computersystemen. . SPEC* CPU2006 tests op Intel® microprocessors worden gemeten met behulp van specifieke, speciaal-geconfigureerde systemen. Deze resultaten geven de relatieve prestaties van Intel® microprocessors in systemen met verschillende hardware- of softwareontwerpen en configuraties (met inbegrip van compilers) al of niet weer. Potentiële kopers dienen andere informatiebronnen te raadplegen, met inbegrip van systeembenchmarks, om de prestaties van de systemen te evalueren alvorens tot aanschaf over te gaan. Voor meer informatie over SPEC* CPU2006 surf naar www.spec.org/cpu2006/. Voor de systeemomschrijvingen die gebruikt zijn om de testresultaten te verzamelen en andere informatie over microprocessors en systeemprestaties en benchmarks, surf naar Intel's World Wide Web site, www.intel.com, of bel naar 1-800-628-8686.