• <Meer weten, ga naar intel.com

Tip van de redactie: Vragen voor private cloudprojecten

InformationWeek

Zes belangrijke vragen omtrent private cloudprojecten

Zes belangrijke vragen omtrent private cloudprojecten

In deze keuze van de editor worden de valkuilen en beslissingsmomenten besproken wanneer je overstapt van je oude enterprise infrastructuur nar een private cloudmodel. Twee leidinggevenden van Cloud Technology Partners zijn van mening dat de antwoorden op de zes vragen je op weg helpen om een private cloudmodel te implementeren. Je antwoorden geven je inzicht in de toepassingen die worden uitgevoerd, welke toepassingen moeten worden verplaatst naar de cloud en de elementen (zoals de taal) die de nieuwe architectuur kenmerken. Ze helpen je ook om een inschatting te maken omtrent de tijd en kosten die gemoeid gaan met het verplaatsen van oudere toepassingen en om te bepalen wat voor IT-shop je wilt worden: een eigen shop met een aantal belangrijke leveranciers of een shop met verschillende leveranciers en een best-of-breed-benadering. Tot slot bespreken de twee leidinggevende het belang om een raming van het rendement op de investering te maken.

Lees de oorspronkelijke publicatie van Charles Babcock van 8 november 2011 >