• <Meer weten, ga naar intel.com

IT-managers gezondheidszorg passen cloud met vertraging toe

Informatieweek, 11 januari 11, 2012

IT-managers gezondheidszorg passen cloud met vertraging toe

In dit redactioneel artikel staan de resultaten van een KLAS onderzoek over cloud computing en gezondheidszorg centraal. Ongerustheid over beveiliging en privacy van cruciale patiëntgegevens zijn verantwoordelijk voor het uitstellen van cloud computing door IT-managers in de gezondheidszorg. Terwijl 58 percent van 97 CIO's in de gezondheidszorg overwegen om cloud computing te gebruiken, hebben slechts 35 percent van de geïnteresseerden concrete plannen om het toe te passen. De CIO's zijn bezorgd over de explosie van medische gegevensrapporten en gedigitaliseerde beelden, maar hebben ook hun vraagtekens of ze wel zullen voldoen aan de privacy reguleringen van de Health Insurance Portability en Accountability wet (HIPPA) met gevoelige patiëntgegevens in een cloud omgeving. Respondenten erkenden de voordelen van cloud computing en lieten weten dat ze meer vertrouwen hadden in private clouds dan publieke clouds. De sector bevindt zich in de eerste fases van cloud toepassing en vele IT-managers uit de gezondheidszorg wachten tot cloud computing verlost is van de kinderziekten zodat het beter tegemoetkomt aan hun beveiligingsnoden.

Lees het artikel van Nicole Lewis van 11 januari, 2012 >