• <Meer weten, ga naar intel.com

Opmerkingen op Intel® Platform Framework for EFI Specificatie

We stellen de opmerkingen op de specificaties en online helpsystemen zeer op prijs. Alle opmerkingen worden grondig geëvalueerd en wordt mogelijk opgenomen in een later versie van de specificaties en/of de online helpsystemen.

Om ervoor te zorgen dat we je opmerkingen zodanig in de specificatie kunnen opnemen dat we de resultaten met de industrie kunnen delen, moet je de volgende Juridische Overeenkomst lezen en accepteren:

Je mag Intel naar eigen inzicht voorzien van opmerkingen of suggesties met betrekking tot de specificaties die jouw intellectuele eigendom zijn voor het wijzigen, corrigeren, verbeteren of uitbreiden van de Specificatie en de herzieningen hiervan. Je verklaart dat dergelijke opmerkingen of suggesties geen vertrouwelijke informatie bevatten. Intel behoudt zich het recht voor om de opmerking of suggestie die je verstrekt, openbaar te maken en om de opmerkingen of suggesties zonder verdere vergoeding op te nemen in de Specificatie of het product en/of producten die Intel momenteel ontwikkelt of op de markt heeft gebracht. Je verstrekt Intel een niet-exclusieve, onherroepbare, wereldwijde, royaltyvrije licentie, met het recht om sublicenties te verstrekken onder jouw patent en auteursrechten, zoals opgenomen in de door jou verstrekte opmerkingen en suggesties, en om de door jou opgenomen opmerkingen en suggesties te gebruiken, te reproduceren, aan te passen en te distribueren en om het Intel® product en/of de Intel® producten en de bijbehorende producten van de sublicentiehouder met jouw opmerkingen en suggesties te maken, te gebruiken, te verkopen of anderszins van de hand te doen.

Email: Opmerkingen op Intel® Platform Framework for EFI Specificatie

Vergeet niet je naam, bedrijf en e-mailadres op te geven. Zonder deze informatie kunnen we je opmerkingen niet accepteren of gebruiken.

Hartelijk dank!